Mehisusest ja lödipükslusest

NATOsse kuuluva riigi kodanikena on meie sõdurid välismissioonidel igati väljateenitult saavutanud teiste riikide ja rahvaste tunnustuse. Paraku on meil ka kaks langenut. Aga kui vaadata liiklusõnnetuste statistikat, siis näeme, et maanteedel hukkub iga nädal keskmiselt mitu korda enam noori mehi kui kaugetel sõjatandritel.

Häbi oli lugeda 24. novembri Vooremaast Riigikogu reformierakondlasest liikme Tarmo Leinatamme kirjutist ?Kahuriliha aeg on möödas?.

Tegelikult on lood nii, et sõjalise konflikti puhul kuulutatakse välja üldmobilisatsioon ning pärast tõepoolest kesist sõjalist ettevalmistust saadetakse ka need sellid lahingusse. Ei ole raske arvata, et siis on nii mõnelgi ?kaitseteoreetikul? piss püksis ja kuul kuklas.

Olen nõus Leinatammega, et riigikaitset tuleb juba koolis õpetada, kuid pean tema juttu koolides laialt levinud riigikaitsest poliitiliseks luuluks. Ehk Leinatamm täpsustab, kus ja kunas on paika pandud vastavad õppekavad, kus valmistatakse ette vastavaid õpetajaid jne, jne. Kes maksab nendele õpetajatele palka?

Ma ise olen püüdnud Voore Põhikooli direktorile Raivo Reimetsale korduvalt selgeks teha, et kasvõi õhupüssi laskev poiss ei lähe enam laternaid puruks loopima, kuid tulutult.

Leinatamm peab küll ajateenistuse läbinuid kaitsetuks ?kahurilihaks? ning paneb territoriaalkaitsel rõhu kaitseliitlastele. Samas aga ei ridagi sellest, et just ajateenistuses saavadki kaitseliitlased oma sõjalise ettevalmistuse.

Mitte asjata ei nõudnud Vene okupandid 1940. a juunis enne oma täiendavate väeüksuste sissetoomist Kaitseliidult relvade ärakorjamist. Sellele järgnes kohene KLi laialisaatmine ning mõne päeva pärast riigipööre.

Relvastatud ja motiveeritud rahva jõud enese kaitsmisel on suur. Nii ei saa suur Venemaa kuidagi jagu väikesest Tsetseeniast, sest selle uhke ja vabadustarmastava rahva seas on väga vähe reetureid ja lödipükse. Aga ka meil jääb neid õnneks järjest vähemaks, kuid seda aktiivsemaks nad muutuvad.

Mart Arold,
EV ohvitseri poeg ning ka
EV ohvitseri isa

blog comments powered by Disqus