Me teame ainult seda, et me mitte midagi ei tea

Kaks suuri muutusi põhjustavat reformi saavad teoks ühel ja samal ajal – haldusreform ja maavalitsuste kaotamine. Seoses sellega ei ole paljud asjad veel läbi mõeldud. Sellepärast teame me siin ja praegu seda, et me mitte midagi ei tea. Annaks Kõigevägevam, et ühistranspordi piirkondlik korraldamine esialgu inimese jaoks midagi ei muuda, sest maanteeamet on lubanud, et liinivõrk jääb samaks. Loomulikult peavad uue halduskorraldusega seoses tulema sinna muutused, mis võivad olla kuni 20 protsenti algselt vedajalt tellitud liiniveomahust. Need muutmised saavad toimuda üksnes inimeste liikumisvajaduse muutustest ja infot selle kohta oodatakse eelkõige omavalitsustelt. Aga neid uusi omavalitsusi ka praegu ju veel ei ole.

Kui maanteeamet hakkab osasid lepinguid ise haldama ja rahastama, siis sealt tekib küll konflikt ja see on ametialane. Kas maanteeametisse luuakse siis mingi uus osakond lisaks ühistranspordi osakonna juurde?

Me ei küsi neid küsimusi selleks, et kedagi kiusta, nendele asjadele tuleb mõelda, nendest tuleb inimestega rääkida, et nad saaksid kaasa mõelda ja öelda…

blog comments powered by Disqus