Matkapäev Maarja põhikoolis

Liikumisaasta 2014 “Terve Eesti eest!” raames korraldati  29. septembril Maarja põhikoolis sügismatk.  Matkatee viis kogu koolipere Johannes Voldemar Veski mälestuskivi juurde, mis on paigaldatud tema sünnipaika. Sihtkoha valik polnud juhuslik.

Tuleva aasta 14. märtsil tähistatakse keelemehe nime kandva  kooli 335. aastapäeva. Selle tähtpäeva eel on kavas mitmeid juubelile pühendatud üritusi ning ülekooliline matkapäev avaski selle sarja.

Kuulsa keeleteadlase sünnikoht asub koolist kuue kilomeetri kaugusel. Selleks, et matkata lõbusam oleks, sai rada juba varem mõnede loominguliste ülesannetega täiendatud. Iga klass  sai lahendamiseks neli ülesannet. 

Värskes õhus liikumine meeldis õpilastele väga. “Kõige lahedam ülesanne oli laulmine,” rääkis 7. klassi õpilane Cally. “Pidime oma kooli laulu kolm korda laulma, aga koos klassiõega laulsime vähemalt kaksteist korda.”

Lisaks laulmisele tuli leida keeleteadlase nimetähtedega algavaid, kooliga seotud omadussõnu, lugeda ilmekalt meie kooli teemalist luuletust, tunda ära pildikesi koolimaja ruumidest ning vastata meie kooliga seotud teise keelemehe Julius Mägiste mälestusstendil asuva teabe põhjal koostatud küsimustele.

 5. klassi õpilane Evely hindas matkateele jäetud küsimusi huvitavaiks, vaid viimane olevat pisut keerukas olnud. “Neljas küsimus oli veidi raskem, sest  pidime mälestuskivini jäänud samme lugema. Kui sõber tuli juttu ajama, läks lugemine sassi.”

Lõpuklassi õpilasedki jäid väikese jalgsimatkaga rahule. Nemad pidasid oluliseks, et saadi kooli seinte vahelt välja ja üheskoos loodust nautida. Matkateel pakkus rõõmu nii sõpradega vestlemine kui ka tuntud laulude laulmine.

KRISTIINA RAJA, Maarja põhikooli huvijuht

blog comments powered by Disqus