Matkapäev kasvatab ühtekuuluvust

Õpilased jaotati segavõistkondadeks: ühte rühma kuulusid eri vanuses võistlejad. Võistlus ei käinud mitte kiiruse, vaid koos tegutsemise ja ülesannete täpse täitmise peale. Taoline “suured-väikesed-üheskoos? meeskonnatöö on Sadukülas juba traditsiooniks saanud ? suuremad aitavad väiksemaid ja ühise pere tunne tekib nõnda märkamatult ning loomulikul viisil.

Teele asudes sai iga võistkond kaasa Saduküla ja selle ümbruse kaardi, kuhu oli peale joonistatud marsruut ning märgitud ka kontrollpunktid. Igas punktis tuli oma kohalviibimist tõestada vastava kleepsu abil ja lahendada mingi just selle paigaga seotud ülesanne. Ülesanded puudutasid suuremalt jaolt loodusainetes õpitut: puude, põllukultuuride ja raieliikide tundmine, ilmakaarte ja asimuudi määramine. Lisaks sellele tuli arvutada, mitu tonni põhku oli hunnikus, valmistada tervislik salat ja lahendada ristsõna. Nõnda kujunes tervisepäev sujuvalt erinevaid õppeaineid integreerivaks koolipäevaks, kus sai ühtviisi treenida nii lihaseid kui mõistust.

Elevust kogu ettevõtmisse lisas veelgi külalisesineja kohalviibimine. Nimelt külastas sel päeval meie kooli Saksamaalt pärit noormees Markus Eggers, kes viibib Eestis noorteorganisatsiooni 4H IFYE programmi raames. Pärast koolitundides toimunud tutvustavat vestlust ning pildiprogrammi näitamist asus ka Markus matkajate sekka ning läbis koos kaaslastega rõõmsal meelel 15 kilomeetrit jalgsi. Ülesannete lahendamine tundus talle väga lõbus. Ristsõnaülesandest leidis ta isegi kolm eestikeelset sõna üles, millest üks oli “verikäkid?!

Jalgratturitest täitis ülesanded kõige korrektsemalt võistkond koosseisus Ilona Pavlov, Janar Hiljurand, Laura Saarmann, Toomas Tomson ja Kevin Läänemägi. Jalameestest olid parimad Kristin Lepp, Ave-Liis Tomson, Ants Tomson, Marko Truusa, Ingrit Pavlov, Teele Tuvi ja Eve-Liis Tomson.

Ehkki osalejatest olid moodustatud võistkonnad, võib kindlalt väita, et sellest päevast võitsid kõik: liiguti värskes õhus, õpiti tegutsema meeskonnana, tuletati meelde koolitundides õpitut ning lõpuks söödi ära võistluse käigus valminud tervislikud salatid. Tõele au andes olgu lisatud, et esimesena sai otsa Kristini võistkonna salat ? maitses kõigile ja oli eriti hea!

Tiiu Kirsimäe,
Saduküla Põhikooli õpetaja

blog comments powered by Disqus