Märkame tegusaid inimesi enda ümber!

Meie riigi sünnipäeva eel on kombeks mõelda ja ringi vaadata,  keda tegusatest kaaskodanikest võiks esile tõsta.

Põltsamaa linn on oma otsuse aukodaniku nimetamise ning teenetemärgi saajate osas juba teinud, küllap hakkab samalaadseid uudiseid tulema ka teistest linnadest-valdadest.

Nende inimeste nimede avalikustamine pole eputamine. Osa omavalitsusi püüab tunnustuse saajaid viimase minutini  kiivalt saladuses hoida, et need siis 24. veebruaril suure üllatusena avaldada. Paraku läheb väikeses kogukonnas info ikkagi liikvele ja salatsemine ei anna loodetud tulemust: nii-öelda küla pealt saab asjaosaline uudise teada.

Märkame julgesti tublisid inimesi enda ümber, tunnustame neid ja anname sellest ka teistele teada, häbeneda pole ju  midagi! 

30. jaanuar 2014

blog comments powered by Disqus