Märkame ja aitame abivajajat

Käes on üsna külmad ilmad ja seda enam peaks praegu tähelepanu pöörama neile, kes iseendaga hästi toime ei tule ning vajavad abi ja toetust.


Pöörakem tähelepanu ja hoidkem üksteisel silma peal, et õigel ajal saaks aidata ja seda nii kodudes kui ka väljaspool kodu. Kui näete kasvõi inimest istumas pargipingil, siis minge kindlasti juurde ja tundke huvi, kas kõik on korras.
Ja näiteks maapiirkondades vaadake, kas naabri korstnast ikka tõuseb suitsu ja kas keegi seal toimetab. Kui ei, siis minge ja pakkuge oma abi. Tihti pole palju vajagi.
Pigem reageerida üle, kui jätta abivajaja hätta, sest sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed. Juhtunud on ka nii, et abivajaja ei taha või ei julge abi küsida, sest tal on kujunenud vale arusaam, et teda võidakse hakata pidama eluheidikuks. See ei ole nii.
Abi peaks jõudma iga abivajajani, olgu see siis toiduabi või vajadus koduhoolduseks.
Teinekord peavadki kõrvaltnägijad sellest kas siis kohalikku valda sotsiaaltöötajale või ka politseile teada andma. Abi küsimist ja vastu võtmist ei tohi karta.
Pöörduda võib politsei abinumbrile 112

Abivajaduse korral saab abi paluda valdade sotsiaalosakondade töötajatelt:

Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas
Telefon 776 6573, e-mail: aime.meltsas@jogeva.ee

Mustvee valla sotsiaaltöö peaspetsialist Tiina Tuur
Telefon 5837 8601, e-mail: tiina.tuur@mustvee.ee

Põltsamaa valla sotsiaaltöö peaspetsialist Tiia Juhkam
Telefon 504 5075, e-mail: tiia.juhkam@poltsamaa.ee

Jana Õim,
Tartu politseijaoskonna Jõgeva piirkonnagrupi piirkonnavanem

blog comments powered by Disqus