Margi Ein korraldab Põltsamaa valla ehitusasju

“Kandideerisin Põltsamaa Vallavalitsuse korraldatud konkursil ehitusnõuniku ametikohale ning mind peeti sobivaks kandidaadiks. Mõistagi tunnen rõõmu võimaluse üle teha erialast tööd ning rakendada oma teadmisi ja oskusi kodukandis,? ütles omaaegses Tallinna Polütehnilises Instituudis ehitusinseneri diplomi omandanud Margi Ein.

            Ta on töötanud 18 aastat Jõgeva KEKis, hiljem oli ta ametis projekteerimisbüroos Põpro. Ehitusküsimustega puutus ta kokku ka Põltsamaa abilinnapea ja linnapeana ning Riigikogu liikmena: parlamendis tuli ju osaleda muuhulgas ehitusalaste seaduseelnõude menetlemises.

            ?Mõistagi pean valla ehitusnõunikuna palju juurde õppima, sest elu ju muutub ning koos sellega ka ehitusvaldkond,? ütles Margi Ein.

            Tema sõnul on pakilisematest ehitusküsimustest praegu vallas päevakorras Adavere Põhikooli 1975. aastal valminud õppekorpuse remont, sama kooli spordiväljaku rekonstrueerimine, Kundrussaare kalmistul asuva Võisiku mõisnike von Bockide kabeli restaureerimine (tööd seal juba käivad) jne. Elamuehitust on põhilisel plaanis edendada kahes piirkonnas: vana Tartu maantee ääres ning Mõhkülas, kuhu on planeeritud üle 30 krundi. Nendele kruntidele on võimalik ehitada nii ühepere- kui ka kaksikelamuid.

            JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus