Mälestusmiiting ja kahuripauk Rakvere vabastamise meenutuseks

Ühingu Memento ja endiste poliitvangide ühingu korraldatud mälestusmiitingul tõid sõnavõtjad esile asjaolu, et ilma Eesti vägede ja Soome vabatahtlike eduta rindel ning ühe vangivalvuri kodanikujulguseta oleks Palermo veretöö ohvrite hulk olnud pea kaks korda suurem. Abilinnapea Ain Suurkaev meenutas ühtlasi Rakvere vabastamise käiku ning kutsus meeles pidama ka neid, kes veretöö jätkamise nurjasid. 1919. aasta jaanuaris hukkasid enamlased Palermos ligi sada inimest. Umbes 70-80 inimest pääses hukkamisest, kuna vangivalvur avas Rakvere vangla väravad ja lasi nad vabaks, enamlased aga ei jõudnud enam Eesti vägede pealetungi tõttu neid taga otsida. Eesti ja Soome üksused sisenesid Rakverre 1919. aasta 12. jaanuari ööl ja varahommikul. Möödunud aastal taastati Rakveres linnavalitsuse algatusel II maailmasõja eelne tava tähistada Rakvere vabastamise aastapäeva 12. jaanuaril hommikuse kahuripauguga. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus