Mälestus paavstist peaks suurendama huvi piiblitõdede vastu

Ma pole regulaarne kirikuskäija ega regulaarne usukommete täitja. Huvi ja lugupidamine ajaloo, kultuuriloo ja religiooni vastu aitab mul aga hästi mõista ka Paavst Johannes Paulus IIga seonduvat.

Paavsti tõekspidamiste ja käitumise mõistmiseks peab põhjalikult tundma piiblit, raamatut, mis kajastab sügavuti ajaloolehekülgi, inimsuhteid, moraaliküsimusi.

Psühhiaater peaks piiblit lugema

Psühhiaatrile on nende valdkondade tundmine möödapääsmatu. Mäletan, et kui olin 1983. aastal Moskvas täienduskursustel, küsis üks õppejõud, kas oleme piiblit lugenud. Oli sügav stagnaaeg, kartsime provokatsiooni ja vastasime seetõttu eitavalt. Nii tegin minagi, kuigi olin piibliga tutvunud. Õppejõud aga toonitas, et psühhiaatritele on piibli lugemine hädavajalik.

Vajadust piibli vastu huvi tunda toonitas ka Eesti üks nimekamaid psühhiaatreid ja arstiteadlasi Heiti Kadastik. Usun, et mälestus Johannes Paulus II paneb paljusid inimesi taasavastama piiblitõdesid või nendesse esmakordselt süüvima.

Ajaloos on püütud inimesi usust ilma jätta. Lenin laskis hävitada kirikuid ja hukata paljud vaimulikud. Ustav õpilane Stalin jätkas tema tegevust. Ka Eestis on leidunud fanaatilisi usuga sõdijaid

Johannes Paulus II on aga arvatavasti tuhandetele inimestele usu tagasi andnud ja pannud neid mõtlema ühiskonna hingelisemale poolele.

Usk vabadusse

Nagu usk jumalasse, on inimestele elujõudu andnud ka usk vabadusse. Vabadusele püüdlev inimene on elurõõmsam, vähem kammitsas ja depressioonis. Ka lahkunud paavsti hinnatakse suuresti seetõttu, et ta oma veenmisjõuga ja kindlameelsete hoiakutega suutis kaasa aidata sellele, et suur osa maailmast vabaneks kommunismiikkest. Johannes Paulus II oli rahvuselt poolakas, mis tegi teda eestlastele eriti lähedaseks. On ju Eesti ja Poola kannatanud nii kommunismi kui ka fasismi vägivalla all.

Tarkade silmade ja terava pilguga paavstil oli tugev veenmisjõud ja kahtlemata ka hüpnotiseeriv mõju. Seetõttu muutus tema sõnum rahvahulkadele eriti oluliseks. Teda kuulasid needki, kes pole katoliiklased või üldse mitte usklikud.

Paavst jäi alati oma arvamusele kindlaks

Arstina imetlen ka paavsti teotahet. Ta jätkas aastaid oma kohustusi vaatamata raskele parkinsoni tõvele, mis tegi valusaks iga liigutuse.

Kriitikat on pälvinud lahkunud paavsti konservatiivsed seisukohad abielulahutuste, abortide ja homoseksualismi suhtes. Sellistel teemadel on aga igaühel õigus oma arvamusele. Lugupidamist väärib ka paavsti kindlameelsus oma seisukohtade kaitsmisel. Ta pidas pühaks elu ja kõike, mis seda edasi viib. Muide, olen mõelnud sellelegi, keda Eestimaa inimestest võiks võrrelda Johannes Paulus IIga, arvestades tema avarat hingemaailma ja tugevat veenmisjõudu. Minu arvates võiksid need olla kirjamees ja karskustegelane Villem Reimann ja kauaaegne Põltsamaa kirikuõpetaja, emeriitpraost Herbert Kuurme.

JAAN OLARI, hingearst

blog comments powered by Disqus