Majanduslanguse pidurdumine kajastub tööturul

Statistikaameti andmeil  kasvas tänavu kolmandas kvartalis  Eestis töötute arv hinnanguliselt 102 000 inimeseni. Samas on töötuse kasvukiirus oluliselt pidurdunud.

Kuigi tööotsingutest loobunute arv kasvas jätkuvalt, on tööjõuturul osalejate arv kvartali jooksul ligi 16 000 inimese võrra suurenenud.

Hõivatute struktuuris jätkusid suured muutused. Eelneva kvartaliga võrreldes suurenes hõivatute arv 5 500 võrra, mis on paljuski hooajaline, kuid aastataguse ajaga võrreldes langus pidurdus.

Analoogselt varasemate majanduslangustega mõjutab töötuse kasv nüüdki valusamalt niigi probleemseid rühmi – noori, madala kvalifikatsiooniga ning ajutisi töötajaid.

Kolmandas kvartalis suurenes ettevõtjate ja üksikettevõtjate arv, seda eelkõige ehituses, info- ja sideteenustes ning kinnisvarategevuses. Samas vähenes jätkuvalt palgasaajate arv, muutused olid peamiselt koondunud ehitusse ja töötlevasse tööstusse.

Kui majandusprognooside kohaselt peaksid majanduskasvu numbrid jõudma positiivseks 2010. aasta esimesel poolel, siis uute töökohtade loomist võib loota hiljem. Seetõttu jätkub töötuse määra tõus ka 2010. aastal, kuid juba oluliselt aeglasemas tempos.

Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõjul on enamik riike silmitsi töökohtade vähenemise ja töötuse kasvuga seotud probleemidega. Pikemas perspektiivis tõusetub küsimus, kui suur osa töötutest, kelle arv on hüppeliselt tõusnud, jäävad pikaajalisteks töötuteks või langevad tööjõuturult välja.

NATALJA VIILMANN, Eesti Panga ökonomist

blog comments powered by Disqus