Maavanem tunnustas pealinnas korda kaitsnud politseinikke

“Jõgevamaa politseinikud on oma ametikaaslastele ikka eeskujuks olnud ja nad kannavad auga politseimundrit. Pingelistel aprillipäevadel anti tõsine panus Eesti riigi väärikuse ja iseseisvuse kaitsmisse. Mõistagi ei maksa unustada seda, et mehed pidid sel ajal peredest ja kodudest eemal olema,” lausus maavanem Aivar Kokk.                 

Jõgeva politseijaoskonna vanemkomissar Valentin Keki?ev märkis, et iga ametiülesande täitmisega saavad politseinikud mõne kogemuse võrra rikkamaks.

“Kui algul ka tekkis pealinnas mõni keerulisem situatsioon, siis hiljem sai juba selgemaks, mida teha tuleb.  Teadsime, missugused probleemid kuidas on tarvis lahendada,” rääkis Jõgevamaa politseijuht.

Tööpäevi Tallinnas kirjeldas Põltsamaa politseijaoskonna vanemkonstaabel Üllar Kiisler järgmiselt.

“Mind saadeti Tallinna 26. aprillil, kuid esimene grupp Põltsamaa politseinikke läks pealinna juba 22. aprillil. Õhus oli tunda ärevust, kuid ei osanud arvata, et lõpptulemusena sellised massirahutused aset leiavad. Kahe ööga, kui toimusid massirahutused, purustati hulgaliselt aknaklaase, bussipaviljone, teadetetahvleid ja liiklusmärke. Kõige trööstituma mulje jätsid lõhutud akendega kauplused.?

Kiisleri sõnul olid inimesed aprillisündmuste ajal tänavatele tulnud erinevatel eesmärkidel.

“Ühed olid tulnud välja rahumeelselt oma poliitilisi nõudmisi avaldama, teised tahtsid provotseerida rahvamassi kaklustele, kolmandatele meeldis lihtsalt lõhkuda ning kauplustest ja kioskitest kaupa varastada. Mõistagi leidus ka uudishimulikke kaasajooksikuid. Kõige problemaatilisemad olid aga alkoholijoobes inimesed, eriti alaealised,” rääkis üks politseinikest, kes maavanemalt aukirja sai.

“Kindlasti aitab Tallinnas saadud kogemus politseitöötajatel ülesandeid täita ka Jõgevamaa olustikus,  kui siin midagi analoogset juhtuma peaks,” avaldas arvamust vanemkonstaabel Üllar Kiisler.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus