Maavanem tahab rohkem ettevõtjaid kaasata

Möödunud neljapäeval Põltsamaal teoks saanud maavanem Viktor Svjatõševi kohtumisel piirkonna ettevõtjatega oli keskseks teemaks erasektori eestvedajate senisest mitmekülgsem kaasamine Jõgevamaa valuküsimuste lahendamisse ja arengu kujundamisse.

Selleks plaanitakse erasektori ja maavalitsuse vahelist koostööd tihendada ning hakata korraldama regulaarseid ühisnõupidamisi Jõgevamaa eri piirkondades. 

Esimene kohtumine sai teoks Põltsamaal

Maavanem ütles sissejuhatuseks ettevõtjatele majanduselu edendamise eest tunnustavaid sõnu. “Ettevõtlusest laekub riigile läbi maksude raha, mida saab kasutada avaliku sektori teenuste kvaliteedi parandamiseks, hariduse, kultuuri ja spordi toetamiseks, samuti sotsiaalselt keerulistes olukordades olevate inimeste abistamiseks. Maavalitsus soovib aga senisest veelgi sagedamini ära kuulata ettevõtjate soove ja ettepanekuid ja saada teada sedagi, mida saaksime paikkonna majanduselu jõudsamaks muutmiseks ära teha, suheldes riigi keskvõimuasutustega,” rääkis Svjatõšev.

Põltsamaa kandi ettevõtjad olid esimesed, kes maavanema kohtumisele kutsusid. “Maavalitsuse ja ettevõtjate ühiseid arutelusid on edaspidi plaanis  regulaarselt korraldada ka Jõgeva ja Mustvee piirkonnas,” lisas   maavanem.

Jõgeva maavalitsuse arengu ja planeeringu osakonna juhataja kohusetäitja Mart Tooming avaldas arvamust, et Jõgevamaal võiks tegutseda ettevõtjate mõttekoda, mis oleks nõuandjaks lahenduste leidmisel maakonna arengule olulistel teemadel.  

Osalevad ka Jõgevamaalt pärit tippspetsialistid     

Kohtumisel osalesid peamiselt Põltsamaa piirkonna ettevõtjad, kuid kohal olid ka mõned firmajuhid mujalt maakonnast.  Üks neist, Peipsi Kalurite Ühingu esimees Priit Saksing rääkis tänavu Peipsi ääres korraldatud venekeelsetest õppepäevadest, mis elavdasid kohalike elanike huvi ettevõtlusega tegelemise vastu. “Seda tõestasid ka lektorite esinemisele pandud maksimumhinded,” kinnitas ta.

Maavanem nentis, et maavalitsus peab oluliseks pöörata tõsisemat  tähelepanu  Peipsimaa arengule nii kalanduses kui teistes  valdkondades.     

Maavalitsuse korraldatavatel kohtumistel ettevõtjatega osalevad ka Jõgevamaalt pärit, praegu mujal elavad ja töötavad oma ala tippspetsialistid. Põltsamaal oli külaliseks Jõgeva Gümnaasiumi vilistlane, praegune advokaadibüroo Sorainen jurist Andres Tupits, kes on töötanud aastatel 1999-2003 Eesti Panga juristina ja 2003-2010 Euroopa Keskpanga õigusnõunikuna.  Majandusdoktor Andres Tupits esines ettekandega Euroopa päästeala mehhanismidest ja vastas mitmetele küsimustele.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus