Maavanem pöördus omavalitsuste poole palvega piirata metsas liikumine

Seoses erakordselt suure tuleohuga maakonna metsades pöördus maavanem Aivar Kokk Jõgevamaa omavalitsuste poole palvega kehtestada tulenevalt metsaseaduse § 32-st metsakasutusõiguse kitsendused ja piirata võõras metsas viibimine.
Ettepaneku aluseks on Lõuna-Eesti Päästekeskuse direktor Margo Klaose kiri maavanemale, milles palutakse toetust ja kaasabi metsapõlengute ennetamisel Lõuna-Eestis.
?Ilusate suveilmadega meeldib inimestel looduses viibida, kuid tuleohtlikkus metsades suureneb soojade ja sajuta ilmade jätkudes kiiresti. Peame metsa kasutamise ning metsas viibimise piiramist ja / või keelustamist erakordselt suure tuleohu korral vajalikuks metsatulekahjude ära hoidmiseks,? seisab kirjas.
Suur tuleoht püsib kõikjal Lõuna-Eesti metsades ning päästekeskus soovitab Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa kohalikel omavalitsustel kaaluda võimalust keelata metsa kasutamine ja võõras metsas viibimine, vähemalt suure tuleohu püsimisel.
Metsaseaduse § 32 kohaselt on kohalikel omavalitsustel loodusõnnetuse ennetamiseks erakordselt suure tuleohu korral õigus keelata:
1) metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks,
teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;
2) võõras metsas viibimine.
Pala ja Saare vald on juba teatanud metsakasutusõiguse kitsenduste kehtestamisest.

 

blog comments powered by Disqus