Maaülikool hakkab õpetama tööstusmaastike korraldust

Eesti maaülikooli pressiesindaja Risto Metsa teatel kinnitas maaülikooli nõukogu vastava õppekava detsembri lõpus, viimasel nõukogu istungil. Õppekava peab kinnitama ka haridus- ja teadusministeerium. Kooli nõukogu kinnitas uue õppekava nii bakalaureuse- kui magistriastmes. “Uue õppekava avamise tingis vajadus spetsialistide järele, kes on saanud süvendatud koolituse inimtegevusest tugevasti mõjutatud maastike korraldamise valdkonnas,” teatas Mets. Õpetuses on eriline rõhuasetus tööstusökoloogial ning Kirde-Eesti tööstusmaastike ja tööstusega seotud linnadel. Õppekava väljatöötamist juhtinud professor Kalev Sepa sõnul on õppekava eesmärk valmistada ette kompetentseid inimtegevuse mõjude mahendajaid, kes rakendaksid tööstuses säästva arengu printsiipe ning aitaksid kaasa ökosüsteemide ja maastike säilimisele. Õppetöösse on kaasatud teiste Eesti ülikoolide, Balti riikide, samuti Skandinaavia maade, Prantsusmaa ja Suurbritannia ülikoolide õppejõud. Suur osa programmist on pühendatud õppepraktikale, välitöödele ning labori- ja uurimistöödele. Maaülikoolis õpetatakse ka maastikuarhitektuuri, maastikukaitset ja maastikuhooldust. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus