Maarja põhikoolis peeti keelelaagrit

18.-22. maini viidi Leader-programmi abil läbi saksa-eesti keele- ja kultuurilaagri II osa. Esimene osa korraldati 2012. aasta mais ja kestis neli päeva. Saksamaalt külastas Tabivere valda projektipõhiselt viis õpilast ja omavahenditega kaks õpetajat ning  veel kolm õpilast.

 Keele- ja kultuurilaagri raames osalesid saksa õpilased koolitundides, korraldati kontserte, käidi ekskursioonil ning toimusid lõbusad õhtused koosviibimised.

Et külla tulnud õpilased käisid 6. klassis, said nendega lähemalt tuttavaks Maarja põhikooli samaealised õpilased. Aga ühised tunnid toimusid ka teiste klassidega. Kuigi omavahel prooviti suhelda saksa keeles, toimus vestlus siiski peamiselt inglise keeles.

Esimesel päeval viidi õpilased Tartusse Ahhaa keskusse ja linna vaatamisväärsustega tutvuma. Ahhaas meeldis õpilastele enim töötuba, kus käepäraste vahenditega ise puhkpille valmistati. Linnaekskursioonil said lapsed rohkem üksteisega suhelda ja tekkisid ühised jututeemad. Maarja-Magdaleenas tutvuti Lingalaid OÜ-s paatide valmistamisega.

Laagrilised laulsid väga palju koos. Sakslased eesotsas oma muusikaõpetajaga õpetasid meie lastele omaloomingulise laulu „Salt song“. Viimase õhtu lahkumispeoks oli laul ka Maarja õpilastel üsna selge. Lisaks õpiti koos nii saksakeelseid kui kaasaegseid poplaule. Maarja põhikooli õpilased esitasid külalistele näidendi „Soolaprintsess”, mida ilmestasid mitmed laulud ja tantsud. Vaatamata sellele, et näidend oli eesti keeles, mõistsid külalised selle sisu ning kiitsid etendust.

Kõige enam meeldis õpilastele üheskoos veedetud vaba aeg, mil lauldi, mängiti ja naerdi. Pärast Elistvere loomapargi külastust pidasime piknikku ja õpilased mängisid sportmänge, kus oli vajalik ka omavahel suhelda. Vudilas oli atraktiivseim meelelahutus bassein ja vastavatud liumäed. Vees mõnulemist ei takistanud ka ujumisriiete puudumine. Nii tuli õpetajal vahepeal koolis laste vahetusriiete järel käia.

Viimasel õhtul toimus lahkumispidu, kus õpetajate algatust üksteisega suhtlemiseks enam vaja ei läinud. Lapsed mängisid ja jutustasid omavahel, jagasid e-posti aadresse ja Facebooki kontakte. Neil on kindel soov edaspidigi omavahel suhelda. Kuigi koosoldud aeg jäi lühikeseks, oli nii mõnigi õpilane kurb, kui külalistele hüvastijätuks lehvitada tuli. Sakslased kiitsid siinset toitu ja õpilaskodu, mida peeti paremaks nii mõnestki hotellist.

Keele- ja kultuurilaagri toimumise eest oleme tänulikud LC Tabiverele eesotsas Aare Aunapiga, kes põneva idee realiseerimisele kaasa aitas. Suur tänu ka Jõgevamaa Koostöökojale, kes projekti  Leader-programmist toetas.

Kristiina Raja, Maarja põhikooli huvijuht

blog comments powered by Disqus