Maarja-Magdaleenas hakatakse käsikiviga vilja jahvatama

Juba mitmel aastal järjest on Maarja-Magdaleena Maarahva Selts organiseerinud endisaegsete tööde ja kommete meenutamise päevi. Huvilistel on võimalus olnud kõik tööd ka praktiliselt esivanemate kombel läbi teha. Nagu ikka, saadakse kokku seltsi juhatuse liikmete Sirje ja Ülo Laurendi koduõuel Vahi külas Konni talus. Varasematel aastatel on selles talus üheskoos koodiga reht pekstud, sirbiga rukist lõigatud, viljavihke köidetud ja rõuke tehtud, õlgedest matte valmistatud, tuulatud jne. Ühtlasi on õpitud tundma ja kasutama vanu teraviljatöötlemise riistu. Asju on nendel päevadel lähemalt selgitamas ja teadmisi jagamas käinud mitmed oma ala asjatundjad nagu Mall Hiiemäe Eesti Kirjandusmuuseumist, agronoomid Margus Ess ja Renee Aavola Jõgeva Sordiaretuse Instituudist ja vanemteadur Ellen Pärn Eesti Rahva Muuseumist. Tänavu pole plaanis kaugemaid külalisi kutsuda. Kauaaegne pedagoog Meeta Mikk on lubanud tulla meenutama, kuidas omal ajal Siberis viljakasvatamine käis ning endine Maarja kolhoosi peaagronoom Heino Taniloo kõnelema kolhoosiaegsest viljakasvatusest.

Varasemate plaanide kohaselt oli tänavu kavas hoopiski rukkilõikus. Kõik aastad pole aga ühesugused ning ilmaolud korraldasid asja teisiti. Seepärast otsustati meenutada ja ühiselt katsetada, kuidas käib hakist viljavihkude võtmine, viljarabamine ja käsikiviga jahvatamine.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus