Maanteeamet ostab jalakäijatele veel 100.000 helkurit

Maanteeamet annab helkurid politseile, kes jagab need kõigi piirkondade politseiosakondade vahel. Eelkõige jagatakse helkureid väljaspool asulaid teel kõndivatele inimestele, kuid liiklusjärelevalve käigus ka teistele liiklejatele. Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Raul Rom ütles , et pärast esimese 50.000 helkuri jagamist on prefektuurid pöördunud korduvalt ameti poole palvega eraldada liiklusõnnetuste vähendamiseks mõeldud projektide ja koolituste tarbeks veel helkureid. Maanteeamet ostab uued helkurid Printcenter Eesti AS-ilt, kellega sõlmitud hankelepingu kohaselt läheb ost maksma 490.000 krooni. Samalt firmalt sügise hakul ostetud helkurite eest maksis amet 249.000 krooni. Rom märkis, et arvestades pimeda ajal jätkumist, lumevaest talve ning heitlikke, nähtavust raskendavaid ilmastikuolusid on maanteeservas liikumine ja sõidutee ületamine jalakäija ohutuse seisukohast väga kriitiline. Tema sõnul tuleks alati enne väljumist kontrollida helkuri olemasolu ning veenduda, et see on riietele kinnitatuna autojuhile võimalikult mitmest suunast märgatav. Kümne viimase aasta jooksul on pimedal ajal hukkunud jalakäijate arv vähenenud ligi kaks korda. Nii hukkus 1994. aastal pimedal ajal 71 ja 2004. aastal 37 jalakäijat. Uuringute järgi on helkurit vajalikuks pidavate ja seda kasutavate täiskasvanute arv kuuelt protsendilt 1996. aastal kasvanud nüüdseks 30 protsendini. Helkuri kasutamine on kohustuslik ka liikluseeskirja järgi ning politsei kontrollib selle nõude täitmist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus