Maakonnahaiglate valveringide vähendamisest rääkida on ennatlik

Sotsiaalministeeriumi abiminister Peeter Laasiku sõnul on hinnakomisjonis võetud vaatluse alla valvete korraldus ja rahastamine, kuna selles vallas näevad arenguruumi kõik komisjoni liikmed, nende hulgas ka Arstide liidu ja Haiglate liidu esindajad.

?Hetkel on hinnakomisjon alles alustanud andmete kogumist, millele järgneb andmete analüüs. Kuna vaid statistiline analüüs ei pruugi tegelikku olukorda piisavalt täpselt kajastada, siis lisaks tuleb teha ka kliinilised auditid. Alles peale seda saab hakata välja töötama erinevaid lahendusvariante valveringide paremaks korraldamiseks, valveringide muutmine on vaid üks paljudest võimalustest. Täna on valikud laienenud ka innovaatiliste lahenduste näol, näiteks e-tervise projekt?, selgitas Laasik.

Abiminister lisas, et valveringide ümbervaatamist tuleb vaadata kontekstis kiirabi töö korralduse ja patsientide transpordikompensatsiooniga. ?Kõik muudatused kaalutakse läbi haiglate ja kiirabi korraldust arvestades, aga kõige olulisem eesmärk on parandada patsiendile arstiabi kvaliteeti või kättesaadavust?, rõhutas Laasik.

Arvestades töö mahukust on konkreetsete lahenduseni jõudmine reaalne järgmise aasta kevadeks. Haiglaid puudutavad muudatused ei jõustu kindlasti enne 2007.aastat.

Samuti on hinnakomisjonis arutlusel võimalus maakonnahaiglatesse keskustest tagasi tuua lihtsamaid tervishoiuteenuseid, mis alandaks keskuste koormust ja annaks võimaluse spetsialiseeruda. Sarnaselt valveringide küsimusega nõuab ka see teema täpsemat kaalumist ning lahendusi saab pakkuda alles peale analüüsi.

Hinnakomisjon on tasakaalustatud otsuste saavutamiseks moodustatud laiapõhjalisena, komisjoni kuuluvad Arstide liidu, Haiglate liidu, Maakonnaarstide koja, TÜ tervishoiu instituudi, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus