Maakonna turismiinfokeskus võib kolida Põltsamaale

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil rääkis linnapea Jaan Aiaots linnavolikogu liikmetele, et juba mitme kuu vältel on linnavalitsuse ja sihtasutuse Põltsamaa Lossi Arendus esindajate osavõtul peetud läbirääkimisi maakonna arenduskeskusega ning arutatud võimalust tuua maakonna turismiinfokeskus üle Põltsamaa lossikompleksi. 

Keskus tuleks Käsiteokoja ruumidesse

Praegu tegutseb Jõgevamaa turismiinfokeskus maavalitsuse ruumes. Jaan Aiaotsa sõnul jõuti Jõgevamaa Omavalitsuste Liidus kokkuleppele, et  see asutus võiks edaspidi asuda Põltsamaal, sest vajalikud ruumid on Põltsamaa lossikompleksis olemas. Turismiinfot võiks edaspidi jagada Põltsamaa Käsiteokoja ruumides, sest nemad nii suurt pinda ei vaja. Nende ruumide remont läheks maksma umbes 100 000 eurot, millest omaosalus moodustaks viis protsenti. Jaan Aiaotsa sõnul kaaluti ka teisi kohti Põltsamaal.  

Linnapea sõnul on eelkokkulepped Jõgevamaa turismiinfokeskuse Põltsamaale ümberkolimiseks tehtud ning kui projekt käiku läheb, tuleks Põltsamaa linnal selle realiseerimiseks tasuda 5000-6000 euro suurune omaosalus. Sihtasutuse Põltsamaa Lossi Arendus juhataja Terje Trei lausus, et ruumid antakse turismiinfokeskusele rendile.

Jõgevamaa Arenduskeskus tasub kõik ruumide haldamisega seotud kulutused. Ka palgaraha ei pea Põltsamaa linn turismiinfokeskuse töötajale maksma.

Kui Põltsamaa linnavolikogu on valmis andma selle projekti käivitamiseks oma toetuse, siis edasine on juba maakonna arenduskeskuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) lahendada. 

Edasi tuleks liikuda võimalikult kiiresti

Põltsamaa linnavolikogu liikme Helje Tamme sõnul on selle projekti käikuminekuks tarvis linnavolikogu liikmete heakskiitu ning tema on projekti elluviimise poolt. Linnavolikogu liige Mart Joosep lausus, et seda teemat tasuks arutada järgmisel Põltsamaa linnavolikogu istungil. Ta avaldas lootust, et siis on ehk olemas ka täpsemad andmed, palju nende ruumide remontimine maksma läheb.

Mart Joosepi hinnangul ei tohiks niisuguste projektide elluviimisega liialt kiirustada, et ei peaks paarikümne aasta pärast tõdema, et langetati vale otsus. Enamik Põltsamaa linnavolikogu liikmetest olid siiski seda meelt, et Jõgevamaa turismiinfokeskuse Põltsamaale kolimise nimel tuleks  linnavalitsusel kiiresti tegutseda.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus