Maakonna õpilasansamblid kohtusid Puurmani mõisakoolis

Puurmani mõisakoolis leidis enne vabariigi aastapäeva aset maakonna koolinoorte ansamblite päev. Esineti üksteise ja kohalike koolilaste rõõmuks, aga samas oli siiski tegemist ka konkursiga. Saalis oli žürii ja pärast jagati auhindu.


Kõige rohkem oli osalejaid 4.-6. klassi vanuserühmas, kus lõi kaasa seitse ansamblit. 1.-3. klassi vanuserühm ja gümnaasiumiaste olid kumbki esindatud kahe ansambliga. 7.-9. klassi ansambleid kahjuks võistlema ei tulnud. Ühtekokku oli esindatud viis kooli (Jõgeva põhikool, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Põltsamaa ühisgümnaasium, Puurmani mõisakool ja Siimusti lasteaed-algkool) ja ühe kultuuriasutuse (Põltsamaa kultuurikeskuse) lauluring.

“Erilist kiitust väärib Põltsamaa ühisgümnaasium, kust oli väljas neli ansamblit,” ütles ansamblite päeva žüriisse kuulunud Jõgevamaa gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja. “Kuhu aga jäid ülejäänud koolid? Maakonnas pole neid ju viis, vaid tervelt kolmteist. Tõsi, pean siin ka ise peeglisse vaatama, sest ka minu kool oli esindamata. Luban end tulevikus parandada.”

Jäid silma

Esimesi, teisi ega kolmandaid kohti ansamblite päeval välja ei antud, küll aga märgiti ära need kollektiivid ja juhendajad, kes millegi positiivsega silma jäid.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi 4. klassi poisteansambel (juhendaja Meeli Nõmme) rõõmustas žüriid ja kuulajaid oma südikuse ja asjalikkusega. Suur koosseis oli suudetud ühtselt tegutsema panna.

Põltsamaa kultuurikeskuse lauluringi trio (juhendaja Meeli Nõmme) tüdrukud panid saali, kus oli ka üsna väikesi muusikasõpru, end hiirvaikselt kuulama. Nende esitus oli julge, tubli ja ilmekas.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi vanemate klasside ansambel Tõelised Värvid (juhendaja Karmo Toome) tuli ainsana välja ka a cappella ehk saateta lauluga. Palale “Ma tahan olla öö” oli aga leitud hea lavastuslik lahendus.

Žürii tõstis esile ka kaht juhendajat. Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Meeli Nõmme pälvis tunnustuse selle eest, et oli ansamblite päeval väljas lausa kolme ansambliga. Ning kõik kolm (lisaks mainitutele ka Põltsamaa ühisgümnaasiumi 5. klassi tütarlasteansambel) esinesid hästi.

Puurmani mõisakooli muusikaõpetajat Anneli Rebast tõsteti esile aga selle eest, et ta oli pannud oma kooli 1.-3 klassi ansambli ja 4. klassi ansambli lapsed oma laulu mitmesugustel pillidel saatma: kes mängis kannelt, kes metallofoni, kes bongot jne.

“Kõik olid saanud jõukohase ülesande ja kõigi võimed said maksimaalselt ära kasutatud,” ütles Maret Oja.

Hästi valitud

Tema sõnul seekord repertuaarivalikul möödalaskmisi polnud. Kõigile lauljatele olid leitud jõukohased ja sobivad laulud. Lisaks Maret Ojale tegutsesid žüriis Puurmani mõisakooli direktor Margus Kask ning Põltsamaa muusikakooli klaveri- ja solfedžoõpetaja Margit Pettai.

“Täname Jõgevamaa Omavalitsuste Liitu, kes ansamblite päevale rahaliselt õla alla pani, samuti Puurmani mõisakooli, kes meil oma uhket saali ja klaverit kasutada lubas. Eriline tänu mõisakooli huvijuhile Raina Rumvoldile ja muusikaõpetajale Anneli Rebasele abi eest päeva korraldamisel,” ütles maakonna muusikaõpetuse ainesektsiooni juht Mare Talve.

Maakondlikul ansamblite päeval enam silma paistnutele anti soovitus osaleda Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade üleriigilisel koolinoorte ansamblite konkursil. Põltsamaa ühisgümnaasiumi segaansambel Tõelised Värvid astubki täna seal üles. Õhtul kell 19 saab neid aga kuulata Jõgeva kohvikus Ateljee. Nende lauluõhtu kannab pealkirja “Üks hubane kontsert”.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus