Maakonna elanike keskmine vanus 43 aastat

Viimase rahvaloenduse andmetel on Jõgevamaa elanikkonna keskmine vanus 43 aastat, mis on üle kahe aasta riigi keskmisest kõrgem. Naisi on seevastu keskmisest vähem: 100 mehe kohta elab meie maakonnas 110 naist.

Vanuserühmade vahekorra muutus on sarnane muu Eestiga, aga eripära on kolme protsendi võrra väiksem tööealiste ja selle võrra suurem eakate osa (vastavalt 64 ja 21 protsenti), paljudel juhtudel koguni 95 protsenti.

Eestlaste osatähtsus  on Jõgevamaa elanikkonnas hulgas viimase 12 aasta jooksul suurenenud 1,5 protsendi võrra ja on nüüd 91,2 protsenti. Ometi on Jõgevamaa elanikkonna rahvuslik koosseis üsna omapärane – Mustvee linnas ja Kasepää vallas on eestlasi napilt üle 40protsendi,  enamuses on seal juba sajandeid elanud vanausulised venelased.

Maakonna kõigis teistes valdades ületab eestlaste osatähtsus 90 protsenti, paljudel juhtudel koguni 95 protsenti.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus