Maakondlik lasteaiaõpetajate metoodikapäev

Enne uue õppeaasta algust toimus Aidu lasteaed-algkoolis traditsiooniline maakonna lasteaiaõpetajate kokkusaamine – metoodikapäev.


Sissejuhatuseks tutvustas õppeasutuse direktor Kaare Põder nii kooli kui ka lasteaiaosa ruume ning õueala. Seejärel osales 73 lasteaiaõpetajat üle maakonna koolituse „Laetud akud – kuidas suuta enamat?“ Lektoriks oli avatud ja energiline noor koolitaja Harald Lepisk.

Omandati oskusi, kuidas pingelises töös lastega ise ellu jääda ning oma vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt kanda. Lasteaiaõpetajad tunnevad nüüd ja oskavad vajadusel kasutada ka spetsiaalseid harjutusi ja praktikaid, mille abil oma tõelist potentsiaali igapäevatöös rakendada.

Koolitusele järgnes traditsiooniline maakonna lasteaiaõpetajate tunnustamine ja uute õpetajate tervitamine. Tänukiri anti 21 lasteaiatöötajale pikaajalise töö eest lasteaias, edukate laste juhendamise eest konkurssidel, õnnestunud projektide läbiviimise eest jms.

Helle Kajaste Jõgeva vallavalitsusest kuulutas välja ka Jõgevamaa aasta lasteaiaõpetaja 2018, kelleks on Laiuse põhikooli lasteaiaõpetaja Auli Isakar.

Vahepalana esinesid Aidu lasteaia lapsed, kes õpetaja Maia Lepiste juhendamisel olid selgeks õppinud toredad tantsunumbrid. Seejärel tutvustasid Eesti Lasteaednike Liidu Jõgevamaa liikmeskonna esindajad Merle Jegorova Jõgeva lasteaiast Rohutirts ning Eve Kulp ja Annika Kreitsman Põltsamaa lasteaiast Mari liidu tegemisi.

Päeva lõpetasid ainesektsioonide koosolekud, et valmistuda algavaks õppeaastaks. Koosolekut juhtisid lasteaiaõpetajate ainesektsiooni esimees Kai Saarse Põltsamaa lasteaiast Tõruke ning muusika- ja liikumisõpetajate ainesektsiooni esimees Maire Tamm Palamuse lasteaiast Nukitsamees. Metoodikapäeva rahastamisel oli abiks haridus- ja teadusministeeriumi eraldis õpetajate ühenduste ja ühistegevuste korraldamiseks.

TIIA KAERAMAA, Lasteaia „Mari“ direktor, Jõgevamaa lasteaedade juhtide sektsiooni esimees

blog comments powered by Disqus