Maakondade arenduskeskuste juhid arutasid tulevikuplaane

Koosolijad peavad vajalikuks, et tegevuspõhimõtetes arvestataks nii ühiseid eesmärke kui ka erinevate piirkondade eripära. Mõttevahetusel osalesid ka regionaalminister Jaan Õunapuu, Jõgeva maavanem Aivar Kokk ja Saare vallavanem Jüri Morozov.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Toomas Pajula märkis, et maakondlike arenduskeskuste olulisemateks ülesanneteks jääb ka edaspidi ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste abistamine. “Ennekõike teavitatakse neid sektoreid Euroopa Liidu struktuurfondidest. Ettevõtjad saavad muudki teavet, mis vajalik ettevõtluse arendamiseks, näiteks nõuandeid firma loomiseks, äriplaani koostamiseks, käitumiseks ärimaailmas.”

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni direktor Tarmo Leppoja ütles: “Arutelul tõdeti, et maakondade vajadused ja mured on väga erinevad, kusjuures kõige paremini teavad regioonide probleeme kohalikud arendus- ja ettevõtluskeskused. Vastavate asutuste ühise strateegia koostamine ja seisukohtade ühtlustamine kujuneb aga pikemaajaliseks protsessiks.” Toomas Pajula sõnul kohtuvad arendus-ja ettevõtluskeskuste juhid kord kuus ning igal kokkusaamisel kuulatakse üksteiselt midagi uut ja kasulikku.

“Igal arendus- ja ettevõtluskeskusel on ka oma spetsiifika, mis suuresti tingitud ka asutuste nõukogude ja tegevtöötajate arusaamadest ja kogemustest. Ühtedes maakondades püütakse rohkem kaasa aidata ettevõtlusprojektide teostamisele, teistes on töö jällegi suunatud omavalitsustele ja mittetulundusühingutele. Äärmiselt oluline on kõikide osapoolte huve arvestades arenduskeskuste ühtse strateegia paikapanemine, et oleks määratletud nende roll pikemaajalises perspektiivis,” rääkis Lääne-Virumaa maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi, kes varem töötas samal ametikohal Jõgeva maavalitsuses. “Loodetavasti jõuavad arenduskeskused ka konsensuseni, mis tarvilik strateegia koostamiseks,” lisas ta.

Regionaalminister Jaan Õunapuu ja Jõgeva maavanem Aivar Kokk toonitasid mõttetalgutel, et arenduskeskustel tuleb järjest põhjalikumalt tegelda projektijuhtimisega. “Praegu ongi olukord, kus projektide kirjutajaid juba jätkub, kuid puudus on kogenud eestvedajatest ja elluviijatest. Lähtudes sellest, vajaksid arenduskeskuste spetsialistid rohkem projektijuhtimise alast väljaõpet ning mõttekas oleks ka uute võimekate inimeste töölevõtmine,” lausus Toomas Pajula.

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja kommenteeris ka nõupidamisel regionaalminister Jaan Õunapuu poolt välja öeldut, et perioodil 2007-2013 on Euroopa Liidu poolt Eestisse eraldatav rahasumma umbes 52 miljardit krooni. “See raha on meile garanteeritud ja jõuab kohale. Euroopa rahade eraldamisega üheks või teiseks projektiks peab aga kaasnema ka omafinantseerimine. Probleemiks osutubki see, et omarahastamisega peavad saama hakkama ka nõrgema majandusliku tulubaasiga omavalitsused. Ka mitmetel Jõgevamaa omavalitsustel on omafinantseerimisvõimalused tagasihoidlikud,” nentis Lääne-Virumaa maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus