Maainimesed üritavad mõjutada Brüsselit

Jõgevamaa ümarlaua on üle-eestiline liikumine Kodukant koostöös Jõgevamaa Kodukandi ühendusega kokku kutsunud homseks Sadala Külade Seltsi rahvamajja. Selleteemalisi teavitus- ja aruteluüritusi korraldatakse ühtekokku kuues maakonnas. Kavas on tutvuda lähemalt Euroopa Liidu ja liikmesriigi ülesannetega ning arutleda, kuidas selle riigi kodanikel on võimalus osaleda Euroopa Liiduga seonduvate otsuste vastuvõtmises. Külaliidrite mõttevahetustest ja aruteludest ilmnenud arvamustest ning ettepanekutest tehtud kokkuvõtted saadetakse meie maainimeste arvamustena aprillis ja mai lõpus Brüsselisse.

Sadalasse on homseks külaliidritega kohtuma ja Euroopa Liiduga seonduvat lahti seletama kutsutud Riigikogu ametnik, Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik-sekretariaadi juhataja Olav Aarna. Ühises arutelus selguvad loodetavasti meie kandi inimeste arvamused, ootused ja lootused Euroopa Liidu suhtes ning ettepanekud Brüsseli ametnikele läkitamiseks.

Ümarlauale järgneb Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse üldkoosolek, mille päevakorras on läinud aasta tegevusaruande kinnitamine. Lähemalt tuleb kõne alla osalemine üle-eestilistes projektides ning vaatluse alla võetakse ka maakonnaühenduse selle aasta projektid.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus