Maaettevõtjad saavad tasuta nõustamist

Põllumajandus-Kaubanduskoda käivitas tasuta nõuande jagamise maaettevõtjatele. Tasuta nõustamine võimaldab seda kasutada laiemal ettevõtjate ringil ja ka neil huvilistel, kes veel pole ettevõtjad, kuid soovivad uurida enda võimalusi maaettevõtlusega alustamisel. Igale tootja probleemile lähenetakse individuaalselt.

Maakondlikes nõuandekeskustes annavad konsulendid tasuta nõu ka tänavu. Tegutsevatel ettevõtjatel, kes pole saanud nõuandetoetust 2004. aastast alates, või alles alustavatel maaettevõtjatel, kes kasutavad vähemalt 0,3 hektarit maatulundusmaad, on võimalik saada kuni kahe tunni ulatuses tasuta nõuannet.

Tegemist on lihtsustatud nõustamisega, mille saamiseks on bürokraatia minimaalne. Konsulendid teevad kliendi probleemi eelanalüüsi, panevad koos kliendiga paika vajalikud sammud probleemi lahendamiseks ja annavad infot toetavate võimaluste kohta (laenud, toetused, abivahendid).

Lihtsustatud ehk tasuta nõustamiseks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga (EPKK) lepingu sõlminud 65 konsulenti. Põllumajandusministeerium finantseerib tänavu tasuta nõustamist kuni 5000 tunni ulatuses.

Eelmisel aastal andsid konsulendid 3772 tunni jooksul ligi 2000 kliendile tasuta nõu. Selle nõuandetoote kasutajatest olid 83 protsenti füüsilisest isikust ettevõtjad ehk FIE-d ja füüsilised isikud. Kõige rohkem sooviti nõu saada taimekasvatuse ja finantsmajanduse kohta, veidi vähem loomakasvatuse, maaparanduse ja alternatiivtegevuste kohta.

Konsulentidelt saab ka pikemaajalist ja põhjalikumat nõu. Atesteeritud konsulendi nõuande puhul on võimalik nõuandetoetusena selle maksumusest kuni 75 protsenti PRIAst tagasi taotleda.

Maakondlike nõuandekeskuste kontaktandmed on veebilehel http://www.pikk.ee/Nouandekeskused

LEMMI MAASIK,

EPKK nõuandeteenistuse juht 

blog comments powered by Disqus