Maa erastamise tähtaega ei pikendata

Riigikogu ei kavatse pikendada maa erastamise tähtaega. Seetõttu tuleb soovijatel maa erastamise ostu-müügileping sõlmida enne 27. juunit. Jõgevamaal on neid juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellele on 27. juuni erastamise tähtajaks, eilse seisuga 313.
See nõue kehtib aga vaid neile, kelle suhtes on maavanem allkirjastanud maa erastamise korralduse enne eelmise aasta 27. novembrit. Need erastajad, kelle osas maavanem on erastamise korralduse vastu võtnud alates 27. novembrist 2005, peavad maa ostu-müügilepingu sõlmima kolme kuu jooksul korralduse allakirjutamise päevast arvates.
Jõgevamaal on neid juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellele on 27. juuni tähtajaks, tänase seisuga 313, ütles eile Vooremaale Jõgeva maavalitsuse maaosakonna juhataja Mati Puusepp.

blog comments powered by Disqus