Valitsus kinnitas Jõgeva valla loomise

Valitsus kinnitas järjekordsete ühendomavalitsuste loomise, teiste hulgas oli ka Jõgeva vald.

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemisel moodustub uus omavalitsus Jõgeva vald. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused luuakse Palamuse alevikku ja Torma alevikku, samuti täidab teenuskeskuse ülesandeid Jõgeva linn. Ühinevate omavalitsuste rahvaarv on rahvastikuregistri andmetel 13 772 inimest. Jõgeva valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 2 114 700 eurot.

Vooremaa