Vaid kaks päeva konkursi “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2016” lõpuni

Veel kaks päeva saab esitada projekte konkursile “Tunnusta ettevõtluse edendajat 2016”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üle-euroopalisele konkursile “Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2016”, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik.

Ministeerium kutsub ettevõtlust edendanud organisatsioone aktiivselt konkursil osalema ja oma elluviidud algatusi ka laiemalt tutvustama. Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üle-euroopalisele konkursile.

Ootame kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Projekte saab konkursile esitada kuues kategoorias:
* Auhind ettevõtlusvaimu edendamise eest
tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas.

* Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest
tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid.

* Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest
tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke uuenduslikke projekte ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks.

* Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest
tunnustatakse algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest.

* Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine
tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.

* Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest
tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste, riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, erivajadustega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

Osalemiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm<https://mkm.ee/sites/default/files/registreerimisleht_2016.doc> ja saata täidetud ning allkirjastatud vorm aadressile: kaupo.sempelson@mkm.ee<mailto:kaupo.sempelson@mkm.ee>.
Lisainfo: https://mkm.ee/et/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2016
Projektide esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 7. aprill.

Vooremaa