Vabariigi Valimiskomisjon registreeris Riigikogu valimisteks 1099 kandidaati

Esmaspäeval registreeris Vabariigi Valimiskomisjon (VVK) kandidaadid Riigikogu valimisteks. Riigikokku kandideerib kümme erakonda ja 15 üksikkandidaati, kokku 1099 kandidaati.

„VVK jättis registreerimata üksikkandidaadid Almar Gluštšenko, Meelis Kaldalu ja Reio Lauritsa, kes ei olnud tähtajaks tasunud kautsjonit, Lauritsal puudus dokumentidel ka allkiri,“ sõnas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik.

Samuti otsustas VVK, et Riigikogu valimistel osaleb Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjaga, kus on 11 kandidaati ja mille volitatud esindajateks on Julia Sommer ja Taivo Rist.

„Vabariigi Valimiskomisjon kuulas argumente ning küsis erakonnalt dokumente esindusorganite kohta,“ selgitas Eerik. „Pärast põhjalikku olukorra kaalumist lähtusime otsuse tegemisel põhimõttest, et kui erakond esitab teise nimekirja, võtab ta sellega esimese tagasi. Esimene nimekiri esitati 13. jaanuaril, teine 17. jaanuaril,“ lisas Eerik.
Samuti selgusid liisuheitmise teel nii erakondade nimekirjades kandideerijate kui ka üksikkandidaatide registreerimisnumbrid.

VOOREMAA