Ühistulise piimatööstuse rajamist toetatakse 15 miljoni euroga

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme määruse, millega plaanitakse toetada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamist 15 miljoni euroga. Taotlusvoor avatakse tänavu oktoobris, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Eesti maaelu arengukavas 2014-2020 on ühistuliste suurprojektide tarvis ette nähtud kokku 18 miljonit eurot. “Kui põllumehed hakkavad ühiselt oma toodangut töötlema, siis paraneb oluliselt nende positsioon turul,” ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

Meetmest 15 miljonit eurot kavandatakse piimasektori projektideks, ülejäänu jääb reservi teiste sektorite ühistulise töötlemise projektidele. Taotlusvoor avatakse tänavu oktoobris ja toetust saab kasutada põllumajandustootjate enamusosalusega ühistulise piimatööstuse rajamiseks. Projekti väljavalimisel on eelis neil, kuhu on kaasatud kõige enam põllumajandustootjaid ja toorpiima tootmisvõimsust. Rajatava tehase vastuvõtuvõimsus peab olema vähemalt 25 protsenti Eesti piimatoodangust, toetust saab taotleda 15 miljonit eurot. Rajatavas tööstuses peab enamusosalus kuuluma põllumajandustootjate ühistutele.

Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kandi sõnul saab ühistulise suurprojekti tarvis saab toetust taotleda vaid uue tööstuse ehitamiseks, olemasolevate tööstuste soetamiseks seda kasutada ei saa. “Ootame, et projektis võetaks kasutusele piimatöötlemise viimane tehnoloogia ja seeläbi muutuksime oma toodetega konkurentsivõimelisemaks ka välisturgudel,” ütles Kand. “Praegu toodab Eesti kaks korda enam toorpiima kui ise tarbib. Seepärast vaid ekspordivõimekuse kasvamine saab lahendada meie piimatootjate ees seisvaid probleeme.”

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme “Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektidele” määrus valmib tänavu mais, taotlusvoor avatakse oktoobris.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.
Vooremaa