Tänasest saab esitada kandidaate regionaalarengu auhinnale

Igal aastal tunnustab rahandusministeerium Eesti parimaid regionaalarengu algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond. Ka sel aastal kutsub ministeerium üles esitama kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile Regionaalmaasikas.

“Selleks, et Eesti püsiks konkurentsivõimeline ning inimestel oleks hea elada ka väljaspool Tallinna, peame olema tugevad ja tublid igas piirkonnas. Seetõttu soovime tunnustada neid ettevõtmisi, mis on piirkondades eriti hästi silma jäänud, ning tutvustada neid eeskujuna ka avalikkusele,” ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. “Eestis on palju inimesi ja organisatsioone, kes oma piirkonna eripärale tuginedes panustavad kohaliku elu arengusse ning seetõttu ootan konkursile rohkelt kandidaate, kellest parimad saavad tunnustatud.”

Sobiv kandidaat on 2016. aastal ellu kutsunud või korda saatnud väljapaistva regionaalarengu algatuse või teo. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik organisatsioonid ja inimesed – riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused kui ka teised organisatsioonid ja üksikisikud. Kandidaadiks saab samuti esitada nii riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi kui ka füüsilisi ning juriidilisi isikud.

Auhind võidakse anda:

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid);

väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele;

väljapaistva tegevuse eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 3. märts 2017 ning need tuleb esitada aadressile press@fin.ee<mailto:press@fin.ee>.

Regionaalmaasika kandidaatide esitamise ankeedi leiab aadressilt: http://www.fin.ee/regionaalmaasikas/

Vooremaa