Tabiveres pani mees ahju siibri liiga vara kinni

Päästeameti lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuhi andmetel teatati 4. märtsil kell 23, et Tabivere alevikus Tuuliku tänaval on kortermaja koridoris suits. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli ahju siiber liiga vara suletud ning suitsu imbus tuppa. Korteris viibinud mehe elule ja tervisele ohtlik olukord kõrvaldati. Päästjad juhivad tähelepanu, et kütteseadmete siibreid ei tohi liiga vara sulgeda. Tuppa imbuv vingugaas on nähtamatu ja selle sissehingamine pikema aja vältel võib põhjustada surmava mürgistuse. Tuppa imbuva vingu aitab avastada vinguandur.

Vooremaa