Sisekaitseakadeemia paneb akadeemia rändama

Kolmapäevast reedeni ehk 8.-10. juunini toimub sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis esimene Rändava Akadeemia laager, kus osalevad 30 Jõgevamaa gümnaasiumi ja viis Sindi gümnaasiumi õpilast. Projekt “Rändav Akadeemia” on sisekaitseakadeemia uus algatus ja erineb tavapärasest sisekaitseõppe laagrist oluliselt nii kestuse kui sisu poolest, teatas sisekaitseakadeemia kommunikatsiooniosakonna turundusjuht.

Rändava Akadeemia eesmärgiks on tutvustada politseinike ja päästjate tegevusi noortele omases võtmes – seda nii loenguliste, praktiliste tegevuste kui võistlusmängude kaudu. Laagri läbiviimisse kaasatakse pääste- ja politseiametnikke ning kasutatakse ka politsei- ja päästetehnikat.

Sisekaitseakadeemia nõunik Priit Männiku sõnul peaks uus algatus toetama noorte inimeste kodanikukasvatust ja äratama nendes huvi liitumiseks vabatahtlike ühendustega. “Kindlasti ei saa me eeldada, et igast laagris käinud õpilasest võiks tulevikus saada Sisekaitseakadeemia kadett ja hiljem päästja, politseinik või muu sisejulgeoleku valdkonna töötaja,” sõnas Männik. “Küll aga oleme loonud eeldused noorte teadlikuks ja aktiivseks kaasamiseks vabatahtlike võrgustikes.”

Kolm laagripäeva on sisustatud põnevate politseiliste tegevustega. Külastatakse lääne prefektuuri, lääne päästekeskust ning häirekeskuse lääne keskust. Laagri kavast võib välja lugeda mitmeid keerulise nimetusega väljendeid – näiteks daktüloskopeerimine, signaleetfoto, praktiline fotografeerimine – , seda kõike laagris osalejad kuulevad ja ise praktiliste tegevustena katsetada ka saavad. Teisel laagripäeval minnakse koos Pärnusse, et lahendada ohuhinnangulisi ülesandeid linnas. Tagasi laagrisse jõudes tehakse nähtust-kuuldust ettekanded ning esitletakse neid kaasvõistlejatele. Viimasel päeval lavastatakse kolledži õppepolügonil peretüli, mille lahenduskäigu peavad õpilased ise välja mõtlema ja lahendamist ka juhtima.

Akadeemiale omaselt on olulisel kohal sportlikkus ja kehaline aktiivsus. Kavas on hommikuvõimlemine, hommikujooks, akadeemiasse vastuvõtukatsetele vastavad harjutused, enesekaitse ja rivisammu õpetus.

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politsei- ja piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.
Vooremaa