Riik töötab maapiirkonna ettevõtluse hoogustamiseks välja uue toetusprogrammi

Riigihalduse minister Arto Aas kohtus esmaspäeval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatusega, kellega arutati uue maaettevõtluse toetusprogrammi väljatöötamist, teatas siseministeeriumi pressinõunik.

“Maapiirkondade konkurentsivõime tõstmiseks ja uute töökohtade loomiseks on plaanis välja töötada programm, kust ettevõtjad saaksid toetust elektri- ja sideühendustega liitumiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks. Projektide rahastamine peab toimuma riigi, omavalitsuse ja ettevõtjate koostöös,” ütles riigihalduse minister Arto Aas. Programmi põhimõtted on kavas välja töötada sügiseks. Lisaks uuele programmile arutasid minister ja EASi juhatus ka võimalusi maaturismi edendamiseks.

EAS on siseministeeriumi koostööpartneriks enamiku siseministeeriumi koordineeritavate regionaalarengu programmide rakendamisel. Näiteks struktuurivahenditest rahastatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest on toetatud Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse ehitust ning Narva logistika- ja tööstuspargi infrastruktuuri rajamist. Siseriiklikust hajaasustuse programmist said mullu tuge 845 projekti, mis võimaldavad lastega majapidamistel rajada vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemi või teha korda juurdepääsutee. Piirkondlike programmide kaudu toetati Peipsiveere ja Setomaa jätkusuutlikku arengut ning kultuuripärandi säilitamist ja teenuste kättesaadavust väikesaartel. Struktuurivahenditest EASiga koostöös jagatav toetussumma oli 2014. aastal kokku 34 miljonit eurot, siseriiklike programmide toetusi eraldati EASi kaudu kaheksa miljonit eurot.

Vooremaa