Riik annab keskkonnaprojektide elluviimiseks 7,2 miljonit eurot

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 21. märtsi koosolekul toetada riigi kohustuste täitmiseks olulisi keskkonnaprojekte kokku 7 222 903 miljoni euroga. Enim projekte rahastatakse looduskaitse programmist, kust kuut projekti toetatakse kokku kahe miljoni euroga, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

“Otsustasime 1,6 miljoni euroga toetada erametsaomanike ja erametsanduse ühistegevust, sest meie soov on aidata kaasa sellele, et metsaomanikud kuuluksid metsaühistutesse. Ühistegevuse kaudu leiab paremaid lahendusi erametsaomaniku ees seisvatele probleemidele ning selle kaudu saab metsaomanik ka endale vajalikke teadmisi,” selgitas KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Marko Pomerants.

390 000 euro eest puhastatakse naftajäätmeid Koolme maaüksusel, 500 000 eurot suunatakse kaitsealuste loomade tekitatud kahjude kompenseerimiseks, 136 000 euroga toetatakse angerja asustamist meie siseveekogudesse. Rahastamise otsuse sai ühe miljoni euro ulatuses loodushoiutööde toetamine 2017. ja 2018. aastal. Samuti rahastatakse mitmesugused uuringud ja arendustegevusi, mis on seotud keskkonna parandamise vajaduse ning rahvusvaheliste kohustustega.

Lisaks juba tehtud otsusele ootab sellel aastal jagamist veel 15 miljonit eurot avatud vooru kaudu, nende otsusteni jõutakse mai lõpuks. Avatud taotlusvooru laekus 845 taotlust kokku 35 186 899 euro ulatuses.

KIKile keskkonnatasude seaduse alusel laekuv raha (keskkonnaprogramm) on märkimisväärselt vähenenud. 2012. aastal oli see 35,8 miljonit eurot, 2013. aastal 36,7 miljonit, 2014. aastal 38,3 miljonit, 2015. aastal 35,1 miljonit, 2016. aastal 30,8 miljonit ning 2017. aastal vaid 25,6 miljonit eurot (prognoos). Selle tingib eelkõige nö põlevkivitööstuse päästepakett, mille valitsus 2016. aasta kevadel vastu võttis ning mille alusel külmutatakse sektori ressursitasud.

Seoses keskkonnaprogrammi rahade vähenemisega otsustas KIKi nõukogu korraldada 2016. aastal senise kahe-kolme taotlusvooru asemel ühe taotlusvooru. Ka 2017. aastal avati üks taotlusvoor ning toetust sai taotleda vaid osaliselt ning mitte kõikides seni rahastatud valdkondades.

Samuti on vähenenud KIKi kaudu suunatavad Euroopa Liidu struktuurivahendite summad. Perioodil 2007-2013 oli toetusraha 730 miljonit eurot, käimasoleval perioodil 2014-2020 on seda ca 150 miljonit eurot vähem.

Vooremaa