Ratas: vabatahtlikult ühinevad omavalitsused tõstavad inimeste heaolu

Peaminister Jüri Ratase sõnul näitab fakt, et ligi 80 protsenti omavalitsusi otsustas omaalgatuslikult ühineda, et haldusreformi vajalikkusest ja olulisusest on üle kogu Eesti aru saadud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

“Kõige olulisem on inimestele turvalise ja hea elukeskkonna tagamine ja seda saab kõige paremini teha läbi tugevate ja arenguvõimeliste kohalike omavalitsuste,” ütles peaminister Ratas ja lisas, et vabatahtlikult ühinenud omavalitsused tõstavad inimeste heaolu. Peaministri sõnul suurendab valitsus kohalike omavalitsuste otsustusõigust ja rahastust.

Uue aasta saabumisega lõppes haldusreformi esimene ehk kohalike omavalitsuste omaalgatuslike ühinemiste etapp. Reform jätkub valitsuse algatatud ühinemiste etapiga, mille käigus tehakse ühinemisettepanek nendele omavalitsustele, kes tänaseks miinimumsuuruse kriteeriumi ei täida.

Peaminister tunnustas omavalitsusi, kus on pingutatud eesmärgi nimel ning leitud ühine keel omaalgatuslikult ühinemiseks. “Haldusreformist on aastakümneid ainult räägitud. Vabatahtlike ühinemiste protsessi edukus näitab, et kohalikud omavalitsused näevad reformi vajalikkust ning on valmis regionaalarengusse oma tugeva panuse andma.”

Haldusterritoriaalse reformi teine etapp näeb ette, et jaanuarikuu jooksul annavad piirkondlikud komisjonid valitsusele ülevaate omavalitsustest, kes ei täida 5000 elaniku kriteeriumi. Seejärel, hiljemalt 15. veebruariks, teeb valitsus nendele omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks. Omavalitsused saavad kuni 15. maini esitada valitsuse ettepaneku kohta omapoolse seisukoha. Seejärel teeb valitsus lõpliku otsuse.

Vooremaa