Pulgoja roostikus algas roolindude loendus ja rõngastamine

Möödunud nädalavahetusel püstitasid Keskkonnaagentuuri töötajad Luitemaa looduskaitsealale jäävale Pulgoja roostikku paarkümmend loorvõrku, et nende abil uurida roolindude rännet ning arvukust. Seireperiood kestab juuli keskpaigast augusti lõpuni, teatas keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht.

“Kehvemal aastal õnnestub selle pooleteise kuuga rõngastada umbes 3000 lindu, heal aga isegi kuni 8000,“ rääkis keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Meelis Leivits. “Tänavune aasta on kehvemat sorti ja linde tundub olevat vähem. See on selgitatav hilisema kevadega, mil ka söögiks vajalikke putukaid sigis oluliselt vähem. See omakorda mõjutab putukatoiduliste lindude arvukust.“

Pulgoja linnuvaatlusjaamas algab töö varahommikul koos päikesetõusuga, umbes kella nelja paiku ning lindude suurem aktiivsus raugeb kella 10-11 paiku. Järgmine aktiivsem aeg saabub õhtupoolikuti. Hommikul tühjendatakse loorvõrke iga poole tunni, hiljem tunni tagant.

Lindude tabamiseks on niidetud roostikku sisse väikesed sihid, kuhu on püstitatud spetsiaalsed loorvõrgud. Roolinnud lendavad roostikust nendesse ning kukuvad pehmetesse võrgust taskutesse. Sealt korjatakse nad välja, registreeritakse, mõõdetakse, rõngastatakse ning lastakse seejärel uuesti vabadusse.

Sarnasel meetodil toimiv roolindude seire on toiminud Pulgoja roostikus alates 1979. aastast. Pulgoja rändeuurimispunkt on Kabli linnujaama roostiku filiaaliks. Kabli linnujaama ümbritseb Kabli looduskaitseala<http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12793544>. Kaitseala valitsejaks ja Kabli linnujaama tegevuse korraldajaks on keskkonnaagentuur<http://www.keskkonnaagentuur.ee/>. Kaitsealal asub ka 1,8 km pikkune Kabli looduse õpperada, mis kulgeb linnujaama juurest Kabli looduskeskuse<http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/looduskeskused/kabli-looduskeskus>ni ning seda hooldab Riigimetsa Majandamise Keskus<http://www.rmk.ee/>.
Vooremaa