PRIA alustas maaelu keskkonnatoetuste maksmist

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alustas toetuste väljamakseid 2016. aastal maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiseid toetusi taotlenud põllumeestele ja loomapidajatele. 14 liiki toetuste kinnitatud eelarve on kokku üle 53,5 miljoni euro, teatas PRIA pressiesindaja.

Esimestena said toetuse kätte enamik ohustatud tõugu loomade pidajaid – 615 klienti said kokku 0,57 miljoni eurot. Samuti on 12 kliendile välja makstud keskkonnasõbraliku aianduse toetus.

Kokku tuleb PRIAl kinnitada 8565 otsust, neist 361 puudutavad MAK 2007-2013 toetusi, mida taotlesid need, kel polnud eelmisel perioodil alustatud 5-aastane toetusega kaasnev kohustuse-periood veel lõppenud.

Toetuste määramise tähtajad on kehtestatud meetmete määrustes: käimasoleva perioodi kõigil meetmetel on selleks 10. veebruar, eelmise perioodi meetmetel on erinevusi. “Kõigi toetuste puhul on väljamakse lõplik tähtaeg 30. juunil 2017, aga teeme seda varem,” täpsustas Tanel Trell.

“Kõigi erinevat liiki toetuste kohta tuleb igale kliendile koostada eraldi otsus, sellepärast valmivad otsused meetmeti erineval ajal ning ka raha võib kliendi kontole jõuda erinevatel päevadel,” selgitas PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta soovitab toetuse eeldatavat laekumise aega ja otsuste väljavõtete sisu vaadata e-PRIA vastavais teenustes. Andmed saavad seal nähtavaks pärast otsuse ja maksekorralduse valmimist.

Andmed toetuste saajate ja toetusteks määratud summade kohta selguvad pärast kõikide otsuste kinnitamist. Toetusesaajate andmed avaldatakse PRIA kodulehel. Keskkonna ja paikkonna säilitamine on Eesti maaelu arengukava üks prioriteete, kuid põllumajanduse ja loomakasvatusega kaasneb paratamatult koormus loodusvaradele. Keskkonnatoetused aitavad tootjatel rakendada keskkonnasõbralikke meetodeid, aitavad kohalikku toitu tootes säilitada Eesti maastikulist ja bioloogilist mitmekesisust ning kompenseerida põllumeestele keskkonnasõbraliku tootmisega seotud lisakulu.

Vooremaa