Põltsamaad külastas kõrge ELi kõrge ametnik Jens Nymand-Christensen

Möödunud nädalal külastas Eestit Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraadi asepeadirektor Jens Nymand-Christensen, kelle sõnul on Eesti noorsootöö tulemuslikest ja positiivsetest kogemustest õppida kõigil ELi liikmesmaadel, vahendas noorsotöö keskus.

Nymand-Christenseni hinnangul ei ole noorsootöö potentsiaali ja tähtsust üheski liikmesriigis piisavalt hinnatud. Ta tõstis esile Eesti tugevaid ja väga edukaid traditsioone noorteni jõudmisel.

“Eesti huviringid ja noortekeskused teevad väga head tööd, jõudes noorteni pärast koolitunde,” ütles Nymand-Christensen. “Nende päevade jooksul Eestis nägin, kui palju on siin kogemusi ja edulugusid, mida Eesti saab teiste liikmesriikidega jagada. Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse on väga oluline.”

Visiidi käigus kohtus Nymand-Christensen Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse kolleegidega ning külastas ka Põltsamaa noortekeskust.

Kohtumisel Eesti kolleegidega oli põhiteemaks Euroopa Liidu eesistumise ettevalmistamine noortevaldkonnas. Nymand-Christenseni sõnul peab Euroopa pöörama näo üha enam noorte poole ja rääkima nendega neile arusaadavas keeles.

“Tahan koos oma kolleegidega nii Euroopa Liidus kui Eestis pöörduda noorte poole ja küsida neilt, mida nemad Euroopalt soovivad,” märkis Nymand-Christensen. “Me ei lähene mitte oma agenda või küsimustega, vaid tahame noorte käest vahetult kuulda, mida nad Euroopalt tahavad ja mida ootavad. Me tahame, et nad unustaksid kõik piirangud, kokkulepped, institutsioonid ja seadusandluse ning ütlesid, mida nad soovivad.”

Kõrge külaline toonitas, et võtab visiidist Eestisse kaasa suurepärase noorsootööd ja noortepoliitikat puudutava üksteisemõistmise, mis valitseb Euroopa Komisoni ja Eesti eesistumise vahel.

Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaaks 2017. aasta teises pooles.

Vooremaa