Põltsamaa ühisgümnaasium pälvis tunnustuse

Enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort üle Eesti kogunes eile haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ haridusfestivalile. Festivali raames anti kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.


Jagati välja 29 kvaliteeditunnustust õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse. Kui 26 kooli-lasteaeda pälvisid baastaseme, siis Põltsamaa ühisgümnaasium oli üks kahest, kes sai hõbetaseme.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koordinaatori Kristi Krilovsi sõnul töötab enam kui 125 kooli ja lasteaeda programmi põhimõtete järgi. „Ettevõtlik Kool on kui ajakohase hariduse kvaliteedimärk. See on teisisõnu koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu,” ütles ta.

VOOREMAA