Põltsamaa ühisgümnaasium käivitab küberkaitse pilootprojekti

Põltsamaa ühisgümnaasium (PÜG) koostöös Eesti NATO Ühinguga on kavandamas 2015. aasta sügisel käivituvat gümnaasiumiõpilastele suunatud küberkaitse pilootprojekti, mille esimeseks konkreetseks tegevuseks oleks küberkaitse õppesuuna  lülitamine kooli õppekavasse, teatas kool.

Projekti on kaasatud paljude küberkaitsega seotud institutsioonide  esindajad. 8. juunil kogunevad Tallinnas Euroopa Komisjoni Eesti  esinduse majas Eesti NATO Ühingu juhatuse liige ja projekti eestvedaja Krista Mulenok, PÜGi direktor Aimar Arula ja õppealajuhatja Tiia Mikson, haridus- ja  teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar, Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Mati Kuusvere ja KL küberkaitse  üksuse staabijuhataja Kristjan Kaskman, kaitseväe peastaabi küberkaitse jaoskonna kapten Teet Laeks, Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse osakonnajuhataja Priit Roosimägi, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm, Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots ning linnavalituse majandusnõunik Maimu Kelder ja haridus-kultuurinõunik Kadri Suni ning PÜGi vilistalane Heldur Meerits ja Eesti Interneti SA juht, samuti PÜGi vilistlane Heiki Sibul.

Küberkaitse ainekava koostamise osas on juba nõu saadud TÜ Arvutiteaduste Instituudi inimestelt, oma abi küberkaitse kursuse läbiviimise osas on lubanud ka NATO Küberkaitsekoostöö Keskus.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumasas 1.septembril 2014koostöös Tartu kutsehariduskeskusega reaal-infotehnoloogia õppesuuna, kus õpilased saavad omandadahea akadeemilise hariduse ja lisaks õpidakolme aasta jooksul ECDL tasemel rakendustarkvara:
·Kontoritöö tarkvara ja pilveteenused;
·Tekstitöötlus ja tabelarvutus;
·Arvutigraafika (raster- javektorgraafika);
·Joonestamine (CAD programm, masinaehitusjooniste oostamine)
·3D- modelleerimine ehkmasinprojekteerimine (SolidEdgeprogramm)
·Programmeerimine ja rakenduste loomine;
·Robootika;
·Arvutite koostetehnoloogia projekt.
ja IT-süsteemide riistvara (lisaseadmed ja diagnostika) ning õppekavas on e-kursusena ka erialane inglise keel. Lõpetades saavad õpilased lisaks lõputunnistuele kaIT-süsteemide spetsialisti kutseõppe tunnistuse.
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IT taristu on vabariigi üldhariduskoolide 
parim:
Samsungi digitaalne klass: 31 Samsung Galaxi Note 10.1 tahvelarvutit 
koos klaviatuuridega, üks 65-tolline puutetundlik ekraan,
ML Novatori laadimisjaam-transpordikäru, mis võimaldab laadida korraga 
kõiki seadmeid. Klassis on kvaliteetse internetiühenduse
tagamiseks ka kaks wifi ruuterit, Samsung School tarkvara, eraldi server.
Kõikides klassides on õpetajate kasutuses arvutid ja projektorid.
Kaks arvutiklassi, milles 30+1 ja 18+1 arvutit. 2015. aasta kevadel lisandus õpilaste kasutusse 41 sülearvutit ja 13 tahvelarvutit, õpetajatele ja klassiruumidesse 20 sülearvutit ja 6 lauaarvutit.

Klassides on 6 interaktiivset tahvlit ja uueks õppeaastaks lisandub veel 7.
5. 5+10 robootikakomplekti;Infoekraan (50 tolline televiisor) ja puutetundlik infostend (ML) Veski tn õppehoones.
6. 3D-printer (CubeX),3D-skänner ja digilaud
7. Veski tn koolihoone on kaetud korraliku WIFI võrguga ja olemas on 
50-megabitine interneti alusühendus (fiiberoptika).

Vooremaa