Põllumajandusamet korraldab neljas maakonnas infopäevad maaomanikele ja rentnikele

Tartumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Raplamaal toimuvatel infopäevadel tutvustatakse põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetusi Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames, teatas ameti kommunikatsiooni peaspetsialist.

Samuti saab ülevaate maaparandussüsteemide olukorrast, ehitusmaksumustest 2015. aasta näitel ning nõuandeid ja ettepanekuid eelmise aasta projektide põhjal. Infopäevad korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit koostöös põllumajandusameti ja maaeluministeeriumiga.
Infopäevad algavad kell 10.00
Tartumaal 21.04.2016 Jalaka 48, Tartu, Tartumaa Põllumeeste Liit õppeklass
Lääne-Virumaal 27.04.2016 Hotell Wesenbergh, Tallinna mnt 25, Rakvere
Pärnumaal 04.05.2016 Nooruse maja, Roheline 1, Pärnu
Raplamaal 11.05.2016 Rapla maavalitsus ruum 209, Tallinna mnt 14, Rapla
Kavas on ettekanded järgmistel teemadel:

Maaparandusest üldiselt. Kasulikke tähelepanekuid 2015. aasta projektide põhjal – Mati Märtson, põllumajandusamet
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4.3.2 “Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” määruse tutvustus. Eelarve, tingimused, hindamine jms – Reena Osolin, maaeluministeerium
Mis toimub pärast taotluse esitamist? Kontrollide läbiviimine – Jaak Isand, põllumajandusamet
2015. aasta taotluste ehitusmaksumused – Genadi Vassiljev, põllumajandusamet

Registreerimine http://goo.gl/forms/3MUtz3dwdi või merry@kodu.ee<mailto:merry@kodu.ee> ja 736 6955.
Hooldamata ja amortiseerunud maaparandussüsteemid võivad põhjustada ulatuslikke üleujutusi, millega omakorda kaasnevad majanduslikud kahjud maaomanikele, põllumajandustootjatele ning metsa majandajatele. Samuti võivad kaasneda keskkonnakahjustused. Igal aastal tuleks üle vaadata maaparandussüsteemi maa-alal asuvate suudmete, truupide, kraavide, drenaaži ja maaparanduskaevude tehniline olukord ja vajadusel korrastada.
Vooremaa