Piiriametnikud kontrollisid ettevõtteid

Kolmapäeval kontrollisid piiriametnikud Jõgevamaa ja Tartu linna erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas töötajatel on seaduslik alus Eestis viibimiseks ja töötamiseks. Kontrolliti viit juriidilist ja 13 füüsilist isikut ning avastati kaks Ukraina ja üks Moldova kodanik, kelle lühiajaline töötamine ei olnud nõuetekohaselt PPA-s registreeritud. Neile määrati väärteomenetluses rahatrahvid.

VOOREMAA