Piimatoodangu maht püsis tunamullusel tasemel

Esialgsetel andmetel toodeti 2016. aastal 781 400 tonni piima, mida oli veidi vähem kui aasta varem, teatas statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, samas aasta keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes.

Möödunud aasta 31. detsembril oli Eestis 248 500 veist, sealhulgas 86 300 piimalehma. 2015. aasta sama ajaga võrreldes oli veiseid kolm protsenti vähem, samas piimalehmade arv on vähenenud viis protsenti. Piimalehmade arv on viimase kahekümne aasta jooksul olnud langustrendis, vahepealsete väikeste tõusudega. Keskmine piimatoodang lehma kohta on aga pidevalt suurenenud. 2016. aastal oli keskmine piimatoodang lehma kohta 8832 kilogrammi ehk 390 kilogrammi rohkem kui aasta varem.

Aasta lõpus oli Eestis 265 400 siga ning 87 200 lammast ja kitse. Sigu oli 13 protsenti vähem kui 2015. aasta samal ajal, lambaid ja kitsi neli protsenti vähem. Linde oli aasta lõpus kaks miljonit, mis oli kaheksa protsenti vähem kui 2015. aasta lõpus.

Mullu toodeti 194,1 miljonit muna, mis oli viis protsenti vähem kui aasta varem. Tapaks müüdi (ka eksport) ja majapidamistes tapeti 110 500 tonni (eluskaalus) loomi ja linde, lihatoodang (eluskaalus) vähenes aastaga kümme protsenti. Seejuures veise- ja sealihatoodang vähenes ning lamba-, kitse- ja linnulihatoodang suurenes.

Statistika aluseks on PRIA põllumajandusloomade registri ja põllumajandusloomade jõudluskontrolli andmed, mis mudeleid kasutades on teisendatud statistika tootmiseks vajalikule kujule. Lisaks on kasutatud statistiliste küsimustike linnud ja sead andmeid, mille esitamise tähtaeg oli 2017. aasta 8. jaanuar. Statistikaamet avaldas aasta loomakasvatuse esialgse kokkuvõtte 12 tööpäevaga.

Vooremaa