Parimate metsamajandajate konkurss on avatud

Eesti Erametsaliit kuulutab välja konkursi parima metsamajandaja leidmiseks, keda autasustatakse augusti lõpus toimuvatel parimate metsamajandajate kokkutulekul Lääne-Virumaal, teatas erametsaliidu projektijuht.

Parimate metsamajandajate konkurss (endise nimega talumetsamajandajate konkurss) on pikkade traditsioonidega konkurss mida Eesti Erametsaliit on korraldanud alates 1994. aastast. Konkursi ideeks on tunnustada häid metsamajandajaid, kes on teistele metsaomanikele oma tegevusega eeskujuks
ning jätkata traditsioone, mis aitavad kaasa nii metsaomanike, kui metsaühistute ühistegevusele. Konkursile on osalema oodatud nii füüsilisest, kui ka juriidilisest isikust metsaomanikud.

Konkursil hinnatakse erinevaid metsamajanduslikke töid ning muid metsaga seotud tegevusi eraldi kategooriatena. Konkursil metsaomanike hindamine erinevates kategooriates aitab ühiskonnale paremini selgitada erinevate metsamajanduslike tööde, nagu uuendusraie, istutamine ja noorendike hooldus, olemust ja vajadust ning selle kõrval väärtustada metsahoiuga seotud tegevusi, nagu näiteks pärandkultuuri objektide hooldamine ja loodusväärtuste hoidmine.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Aira Tossu sõnul on konkurss heaks väljundiks, mille abil kohalikke inimesi ja ettevõtteid tunnustada. “Parimate metsamajandajate konkurss ei ole konkurss selle sõna tavalises mõttes, sellel konkursil on võitjateks kõik osalejad, sest nende töid ja tegemisi oma metsades on kodukohas hinnatud ja tunnustamisväärseks peetud. Kutsun kõiki ülesse märkama ja konkursile esitama tublisid metsamajandajaid, positiivsed edulood on meie Eestimaa metsades olemas, toome need metsast välja avalikkusele nähtavaks.” Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet oma metsa andmetega ning saata see 6. juuliks posti teel aadressile: MTÜ Eesti Erametsaliit, Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn või e-posti teel: kristel.arukask@erametsaliit.ee
Konkursi ankeedi leiate SIIT
<http://www.erametsaliit.ee/et/projektid/talumetsamajandajate-konkurss-ja-ko
kkutulek/> 
Konkursile ootame osalema kõiki erametsaomanikke. Konkursil osalenuid tunnustame 29. augustil parimate metsamajandajate kokkutulekul Lääne-Virumaal. Konkursi ning metsamajandajate kokkutuleku korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Erametsaliit on 1992. aastal asutatud erametsaomanikke nende ühenduste kaudu ühendav ja esindav keskorganisatsioon, mis jätkab Eesti Talumetsa Liidu poolt alustatud peremetsaomanikke ühendavat tegevust.
Vooremaa