Päästeameti kärpe raames koondatakse 12 teenistujat, vähendatakse 22 juhi ametikohta

Valitsussektori kärpekava raames sai päästeamet ülesandeks vähendada teenistujate arvu. Päästeamet otsis lahendusi, mis mõjutaksid Eesti turvalisust ja ameti strateegias seatud eesmärkide täitmist kõige vähem. Päästeametis koondatakse 12 teenistujat, päästjaid seekord ei koondata. Vähendatakse 22 juhi ametikohta, teatas päästeameti põhja päästekeskuse pressiesindaja.

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul kulub ameti eelarvest 85 protsenti komandotasandile, siiski ei ole päästeametis komandode isikkoosseisu koondatud aastaid. “Sel korral suudame veel tagada päästjatele töörahu, kuid edaspidi ei ole enam võimalik koosseisude vähendamine komandovälise tasandi teenistujate arvelt, ilma et see mõjutaks osutatavate teenuste kvaliteeti, mahtu või seatud teenusstandardeid,” lisas Tammearu.

Kokku väheneb päästeametis juhtide arv 22 võrra, millest 20 muudetakse ümber spetsialisti ametikohaks, kaks juhi ametikohta kaotatakse.

Koosseisu vähendamise võimalused leiti päästeameti erinevate valdkondade funktsioonide ümberkorraldamise, struktuuriüksuste, juhtimistasandite, juhtide vähendamise ning ametikohtade ümberkorraldamise või koondamise kaudu.

Aastatel 2011-2015 on päästeametis vähenenud komandoväliste töötajate arv 116 teenistuja võrra, mis moodustab umbes neljandiku komandoväliste teenistujate koguhulgast. Päästjate arv Eestis kokku on samal perioodil jäänud muutumatuks.

Vastavalt valituse otsusele tuleb aastatel 2015-2019 vähendada valitsussektoris töötajate arvu ca 3500 inimese võrra.
Vooremaa