Päästeamet: Päästjate keskmiseks palgaks 1000 eurot

Päästeameti usaldusindeks on ühiskonnas väga kõrge, kuid päästjate keerulise töö eest makstav palk on absoluutnumbrilt riigiametitest viimasel kohal, teatas ameti kommunikatsiooniosakond. 2016. aastal oli päästja keskmine kogupalk 850 eurot. Olukorra muutmiseks on päästeamet riigieelarve strateegias teinud valitsusele ettepaneku tõsta päästjate keskmine palk 1000 euroni, kokku on lisarahastuse vajadus 6,2 miljonit.

Päästja keskmine kogupalk oli 2016. aastal 850 eurot, 2017. aastal prognoositavalt ca 858 eurot. “Arvestades vananevat personali – lähiaastatel kasvab pensionile jäävate päästjate arv 300-ni, raskusi komandode mehitamisega ning noorte motiveerimisega omandada päästja eriala, oleme tõsise probleemi ees, kust leida päästjaid, et pakkuda kvaliteetseid päästeteenuseid üle riigi,” selgitas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Igal aastal päästame õnnetustest 250-300 inimese elu, lisaks aitame vähendada eestimaalaste varakahju 400-600 miljoni euro eest aastas. Kuno Tammearu sõnul teevad päästjad füüsiliselt ja psüühiliselt väga rasket tööd, lisaks päästetöödele tegelevad päästjad ka ennetustööga. Näiteks eelmisel aastal külastasid päästjad kokku 17 000 kodu. “See näitab, et päästeameti tööl on päriselt tähendus! Meie töö toob ühiskonnale kasu ja inimesed saavad tunda ennast Eestis turvaliselt,” lisas Kuno Tammearu. “Võttes arvesse suurenenud töö hulka olen seisukohal, et päästja palk 850 eurot on vähe ja teen ettepaneku tõsta päästja palk keskmiselt vähemal 1000 euroni kuus,” sõnas Kuno Tammearu.

Päästeameti tänases mahus teenuse osutamise jätkamiseks on vajalik viia päästeameti keskmine töötasu lähemale avaliku halduse ja riigikaitse sektori keskmisele töötasule. Päästeameti keskmine töötasu 2016. aastal oli 75 protsenti avaliku halduse ja riigikaitse keskmisest. Viimastel aastatel on trend olnud vastupidine ja vahe päästeameti ning avaliku sektori keskmise palga vahel aina suureneb.

Hoidmaks organisatsioonilist võimekust peab päästeamet olema tööjõuturul konkurentsivõimeline, mille tagab vaid füüsiliselt raske, tervisele ohtliku ning keerulise töö eest õiglase ja konkurentsivõimelise töötasu maksmine päästjatele.

Rahandusministeeriumi koostatud riigiasutuste palgastatistika 2016 Päästjate töö keerukuse näite leiab siit: https://www.facebook.com/paasteamet/videos/1375359709190261/

Vooremaa