Päästeamet manitseb lõkketegijaid

Saabuva nädalavahetuse eel juhib päästeamet tungivalt tähelepanu, et Eestis on välja kuulutatud tuleohtlik aeg. See seab koldevälise tule tegemisele suuremaid piiranguid. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades ja metsast kaugemal. Täpsemad metsa tuleohutusnõuded leiate http://www.keskkonnainfo.ee/failid/200907_voldik_metsa_tuleohutusnouded.pdf. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee<http://www.rmk.ee>. Teiste avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti saab uurida kohaliku omavalitsuse kanalitest.

Lõkke tegemisel nii looduses kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult tuleb jälgida, et sädemed ei lendaks kulusse või muule süttimisohtlikule. Lahtist tuld ja lõket ei tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid sel tuleb lasta lõpuni põleda, kustutada veega või summutada liivaga. Päästeamet tuletab meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav.

Vooremaa