Omavalitsuste liit soovitab paigutada osa avaliku sektori töökohtadest Jõgevamaale

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus toetab riigihalduse ministri kavatsust viia osa avaliku sektori töökohtadest pealinnast välja ja soovitab tuua mõned neist ka Jõgevamaale, teatas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev on tutvustanud Puurmanis peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul riigihalduse ministri Arto Aasa kirja avaliku sektori töökohtade viimisest pealinnast välja. Kuigi kiri oli adresseeritud ministeeriumidele ja maavalitsustele otsustas liidu juhatus esitada ka omapoolsed ettepanekud ametite kohta, mis võiksid asuda osaliselt või tervikuna Jõgevamaal.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus toetab riigihalduse ministri kavatsust viia osa avaliku sektori töökohtadest pealinnast välja. See samm toetab riiklikku tasakaalustatud regionaalpoliitikat ning on ka julgeolekupoliitiliselt mõistlik.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus leiab, et mitmed avaliku sektori töökohad ei ole sedavõrd kohaspetsiifilised, et need peaksid tingimata paiknema Tallinnas. Sellisteks on näiteks Andmekaitse inspektsioon, Eesti Interneti SA ja mõned teised.

Samuti on Tallinnas asuvate riiklike ametite, inspektsioonide, sihtasutuste ja muude riigiasutuste hulgas neid, mille tegevusala kattub Jõgevamaa paikkondliku eripäraga ja kus nende valdkondade ekspertiis on osalt siin olemas.

Nii näiteks võiks Jõgevamaal asuda Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnaagentuur, KIK, Maa-amet, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja toiduamet.

Pealinnast väljaviidavad avaliku sektori töökohad võiksid paikneda Jõgeval, kus on hulgaliselt Riigi Kinnisvara ASile kuuluvat ent tühjana seisvat büroopinda. Samuti peab omavalitsuste liit oluliseks riiklike töökohtade loomist Põltsamaale, mis asub geograafilist ja logistilist asendit arvestades riigis väga heas kohas.
Vooremaa