Olulisemad muudatused harrastuskalapüügil 2017. aastal

Neljandik ehk 25 protsenti kuuajalistest Läänemere nakkevõrgulimiitidest on 2017. aastal nõudluse rahuldamiseks jaotatud nädalasteks. Kuuajalise nakkevõrgu kalastuskaardi hind on 13 ja seitsmepäevase hind seitse eurot, teatas keskkonnaameti pressiesindaja.

Õngejada võib olla kuni 100 konksuga. Seepärast on erinevalt eelnevatest aastatest eelnõukohases määruses nimetatud 100 konksuga õngejada asemel õngejadaga püügi tingimused. Erisus on kehtestatud väikesaartele, kus tohib kasutada kuni 300 konksuga õngejada.

Harrastusliku võrgupüügi limiit Peipsil jagatakse nagu ka eelmisel aastal kaheks. Peipsi järvele jääb 61 protsenti ehk 471 kalastuskaarti ning Lämmi- ja Pihkva järvele 39 protsenti ehk 301 kaarti.

Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga ja Võru maakonna siseveekogudele 2017. aasta juunis nakkevõrgulube ei väljastata, kuna juunis toimub nii koha kui linaski kudemine ning sel ajal nakkevõrguga püügi lubamine võib põhjustada nimetatud kalaliikide suuremat suremust.

Emajõel ei tohi asetada nakkevõrku või õngejada peajõe kõrval olevatesse vanajõgedesse või sulgeda nakkevõrgu või õngejadaga vanajõgede sisse- ja väljavoolukohti peajõe suhtes. Muudatuse eesmärk on kaitsta vanajõgedes kudemas käivaid ning talvituma suunduvaid kalu.

Haugipüügi keeluajal ja ühtlasi ka kuderändel oleva latika kaitse eesmärgil on ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini Emajões keelatud kasutada konksu, millel on rohkem kui üks haru. Nii väheneb võimalus tahtmatult kasutada õngpüüniseid tragimiseks. Sarnaselt Emajõele on tahtmatu või ka tahtliku tragimise võimaluse vähendamiseks ning kalade vigastamise vältimiseks keelatud põiklandi kasutamine Pärnu jõel Sindi paisust suudmeni ajavahemikul 15. märtsist kuni 10. maini.

Vooremaa